Biệt thự không sân vườn ID: 5810eb502dc89

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau::

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng
Bộ trung tâmESIM3641
Phát hiện chuyển độngRX-40QZ1
Phát hiện chuyển độngHX-80N1
Phát hiện chuyển độngHX-401
Phát hiện chuyển độngAX-130TN1

Tổng: 5