Biệt thự không sân vườn ID: 58117eb30fb94

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau::

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng
Phát hiện chuyển độngRX-40QZ1
Phát hiện chuyển độngHX-80N2
Phát hiện chuyển độngHX-401
Phát hiện chuyển độngAX-200TN1
Phát hiện chuyển độngAX-130TN1

Tổng: 6