Biệt thự không sân vườn ID: 596c51928e473

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau:

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng
Phát hiện chuyển độngRX-40QZ1
Phát hiện chuyển độngHX-80N1

Tổng: 2