12920240_672115346262964_1724510570384935074_n | Đan Tín JSC chính thức trở thành đại lý chính thức thương hiệu ELDES tại Việt Nam