DS18B20 IC Thermometer

Cảm biến nhiệt độ

Thông số kỹ thuật

  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -55… + 125 ° C
  • Đường kính: 17,35mm
SKU: DS18B20 IC Thermometer