EWP-EXT

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG DÂY 

Cảm biến chuyển động không dây EWP-EXT được sản xuất nhằm mở rộng hệ thống an ninh ra bên ngoài một cách dễ dàng khi cài đặt vào hệ thống bảo mật của ELDES.

Các  thông số kỹ thuật

Các  thông số Mô tả
Lắp đặt trên tường Phạm vi phủ song 15m, góc 900
Tần số 10,525GHz
Khoảng cách phát hiện Từ 5 đến 15m
Chiều cao lắp đặt 0,8-1,4m
Nguồn điện 3-10 Vdc
Tốc độ phát hiện Từ 0,3-3m/s
Thời gian khởi động 60s
Nhiệt độ hoạt động Từ -200C đến 600C