Cài đặt nhanh chóng

Sử dụng hiệu quả thời gian của quá trình cài đặt có thể là chìa khóa thành công của công ty. Eldes đã tạo ra một phần mềm chuyên nghiệp ELDES Utility và phát triển các thiết bị không dây để giảm thời gian cài đặt lên đến 50%.

Ngoài ra, sử dụng phần mềm của chúng tôi, các giải pháp an ninh có thể được cấu hình từ xa, không cần bạn phải đến nơi hệ thống đựơc lắp đặt