Nâng cấp hệ thống an ninh GSM dễ dàng với bộ trung tâm chuyên nghiệp từ ELDES

Chúng tôi biết rằng có rất nhiều nhà sản xuất khác nhau với nhiều bộ trung tâm khác nhau. Một trong số đó (đặc biệt là những thiết bị thế hệ cũ) có thể không tích hợp mô-đun giao tiếp GPRS/GSM.

Vì vậy, chúng tôi tạo ra một bộ giao tiếp không chỉ cung cấp kết nối GPRS/GSM mà còn cho phép bật/tắt hệ thống an ninh từ xa