Giám sát ngôi nhà của bạn thông qua ứng dụng ELDES Security

Hệ thống có thể tích hợp với camera Dahua cho phép người dùng xem trực tiếp hình ảnh chất lượng HD thông qua phần mềm ELDES.

Hệ thống có thể tích hợp đến 8 camera Dahua!