Phòng tránh cháy nổ

Trong trường hợp phát hiện khói, thiết bị sẽ thông báo ngay cho bạn thông qua ứng dụng di động, SMS hoặc cuộc gọi.

Cảm biến dò khói cũng tích hợp còi báo để báo động trường hợp nguy hiểm khi bạn đang ngủ.