Tự động hóa ngôi nhà

Cùng với việc bảo vệ ngôi nhà, hệ thống báo động của chúng tôi cho phép kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và thậm chí cả cửa nhà xe thông qua ứng dụng Eldes Security. Ngoài ra, còn có thể giám sát mức tiêu thụ năng lượng điện của gia đình bằng ổ điện thông minh của chúng tôi.