img_1105 | [Tin tức đại lý] Lắp đặt hệ thống an ninh và quan sát tại Totalgaz quận 7.