Biệt thự không sân vườn ID: 58537e815d040

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau:

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng
Bộ trung tâmESIM3641
Phát hiện chuyển độngAX-200TN1

Tổng: 2