Nhà xưởng trên 100m2 ID: 5811c16421d93

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau:

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng
Bộ trung tâmESIM2641
Điều khiển cửa/cổngESIM1201

Tổng: 2