Biệt thự không sân vườn ID: 5d91fda487f81

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau:

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng

Tổng: