DS18B20

Do nhiệt độ tự động

CHỨC NĂNG CHÍNH

  • Nguồn điện: 3.0… 5.5V
  • Đo nhiệt độ: từ -55°C đến +125°C (-67°F to +257°F) ± 0.5°C Độ chính xác từ -10°C to +85°C (14°F đến 185°F)
  • Dây dài: 3m (9.84ft)
SKU: DS18B20