ELAN-SNMP (*)

Thiết bị dựa trên vi điều khiển được sử dụng để thông báo cho người dùng về các thay đổi trạng thái trên đầu vào kỹ thuật số hoặc analog

Những đặc điểm chính

  • Hỗ trợ kết nối Ethernet: 10/100 Mbit
  • Giao thức SNMP được hỗ trợ: v1.0 – Cấu hình, giám sát và điều khiển từ xa user và mật khẩu của người dùng
  • 4 đầu vào và 1 đầu ra bộ thu mở hoặc 3 đầu vào và 2 đầu ra bộ thu mở
  • Đầu vào có thể tùy chỉnh thành NC hoặc NO
  • Chế độ đầu vào được hỗ trợ: kỹ thuật số hoặc analog
  • Kết nối có dây lên đến 8 kết nối cảm biến nhiệt độ nhằm theo dõi nhiệt độ ở các khu vực khác nhau
  • Lên tới 3 địa chỉ IP đích để gửi tin nhắn

(*) Sản phẩm bỏ mẫu, số lượng còn ít, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng

SKU: ELAN-SNMP