ESIM320

BỘ ĐIỀU KHIỂN CỔNG TỪ XA 2G/3G

Giám sát, mở, vận hành cửa ra vào, cổng, rào cản bằng cách sử dụng cuộc gọi, SMS hoặc app

TÍNH NĂNG CHÍNH

  • Kiểm soát đầu ra thủ công bằng cuộc gọi miễn phí. Điều khiển đầu ra tự động theo thời gian đã lên lịch.
  • Thời gian xung đầu ra có thể được cấu hình và đồng bộ hóa tự động theo ngày và giờ.
  • Tối đa 5 quản trị viên cho việc cấu hình hệ thống bằng tin nhắn văn bản SMS, chấp nhận tin nhắn văn bản SMS báo động đầu vào, kiểm soát đầu ra bằng tin nhắn văn bản SMS và cuộc gọi miễn phí.
  • Dung lượng cơ sở dữ liệu người dùng nội bộ – lên đến 2000 người dùng để kiểm soát đầu ra bằng cuộc gọi miễn phí.
  • Giới hạn hiệu lực số điện thoại của người dùng phù hợp với thời hạn quy định (ngày / giờ) hoặc số lần đổ chuông đến hệ thống.
  • Giới hạn kiểm soát đầu ra cho người dùng phù hợp với ngày và giờ được chỉ định cụ thể.
  • Chứa 1000 sự kiện gồm ngày và thời gian cụ thể cũng như cũng như quản trị viên / số điện thoại người dùng và tên người dùng kiểm soát đầu ra.
  • 3 đầu vào với văn bản cảnh báo tùy chỉnh để thông báo trạng thái cổng hoặc trong trường hợp bị kẹt.
  • Thông báo tự kiểm tra định kỳ bằng tin nhắn văn bản SMS tới số điện thoại của quản trị viên.
SKU: ESIM120 Tag: