ESIM252

GSM dialler with 2 relay outputs

ESIM252 là một cổng GSM nâng cao và chuyển tiếp từ xa. Thiết bị này có thể được kết nối với bất kì trung tâm điều khiển nào có đầu ra PGM và các thiết bị điện, nơi đầu vào cần được kích hoạt.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  • 5 người dùng
  • 5 đầu vào
  • 2 đầu ra
  • Định tuyến ma trận đầu vào
  • Tin nhắn âm thanh
  • Bộ đếm mạch xung
  • Cấu hình: USB, SMS, GPRS (Eldes configuration tool)
  • Điều khiển: SMS, Cuộc gọi thoại
SKU: ESIM252 Tag: