ESR100

Thiết bị trạm giám sát

Những đặc điểm chính

  • Lên đến 5 000 đối tượng/mục tiêu
  • Cấu hình thông qua trình duyệt Internet
  • Hỗ trợ tới 5 trạm giám sát
  • Nhận sự kiện qua Internet, SMS hoặc CSD
SKU: ESR100