EWM1 (*)

THIẾT BỊ CHUYỂN NGUỒN AC/DC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Đầu vào: Tối đa 100-240V AC ~ 50/60 Hz 0,35A
  • Đầu ra: Tối đa 15V DC 1000mA

(*) Sản phẩm bỏ mẫu, số lượng còn ít, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng

SKU: EWM1 Tag: