Nhà phố 1 trệt 2 lầu ID: 5db841f45b474

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau:

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng
Phát hiện chuyển độngEWP31
Phát hiện chuyển độngRX-40QZ1
Phát hiện chuyển độngAX-200TN1

Tổng: 3