còi | HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY DÀNH CHO BIỆT THỰ