Biệt thự không sân vườn ID: 5c468460083d1

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau:

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng
Bộ trung tâmPitbull Alarm PRO1
Bộ trung tâmESIM3841
Phát hiện chuyển độngEWP31
Phát hiện chuyển độngRX-40QZ1

Tổng: 4