Biệt thự không sân vườn ID: 5db83f2c7c242

0

Hệ thống an ninh đã được quý khách thiết kế như sau:

Thiết bị Mã thiết bị Số Lượng
CameraIPC-A357

Tổng: 7