ESIM264 (*)

Trung tâm điều khiển với giao tiếp GSM/GPRS

TÍNH NĂNG CHÍNH

  • Arm/Disarrm bằng cách gọi miễn phí, bàn phím, iButton, keyfob không dây hoặc bất kỳ đầu vào nào
  • Tích hợp giao thức Quad-Band GSM/GPRS
  • Ủy quyền hệ thống cho 5 người dùng
  • Đo nhiệt độ và báo động khi nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép
  • Tính năng STAY
  • Mô-đun mở rộng hệ thống
  • 4 cách cấu hình: SMS, Bàn phím, USB hoặc Internet
  • Truy cập nhật ký sự kiện bằng Internet
  • Tương thích với phần mềm trạm giám sát EGR100

(*) Sản phẩm bỏ mẫu, số lượng còn ít, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng

SKU: ESIM264 Tags: , ,