ESIM384

Trung tâm báo động tích hợp GSM / GPRS

Khả năng kết nối các cảm biến, thiết bị không dây và có dây. Dễ dàng mở rộng hệ thống khi cần thiết

ESIM384 giám sát tới 144 vùng (có dây + không dây). Giao thức giao tiếp chuẩn :

– Tối đa 6 phương thức giao tiếp ARC

– Tối đa 5 phương pháp liên lạc dự phòng với ARC

Thông báo trực tiếp cho người dùng – lên đến 10 người dùng, cũng như điều khiển trực tiếp, từ xa hay tự động thông qua:  bàn phím (lên đến 30 mã người dùng), ứng dụng, SMS / Call (lên đến 10 người dùng điện thoại), lịch tự động (lên đến 16 lịch trình tự động).

Ngoài ra còn có chức năng  nhà thông minh: chủ người dùng có thể theo dõi và kiểm soát nhiệt độ, tiêu thụ năng lượng, chuyển đổi các thiết bị điện từ xa thông qua smartphone.

Tag: