ESIM364 (*)

TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG TÍCH HỢP GSM/GPRS

Khả năng kết nối các cảm biến, thiết bị không dây và có dây. Dễ dàng mở rộng hệ thống khi cần thiết

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

ESIM364 giám sát tới 76 vùng (có dây + không dây). Giao thức giao tiếp chuẩn :

  • Tối đa 6 phương thức giao tiếp ARC
  • Tối đa 5 phương pháp liên lạc dự phòng với ARC

Thông báo trực tiếp cho người dùng – lên đến 10 người dùng, cũng như điều khiển trực tiếp, từ xa hay tự động thông qua:  bàn phím (lên đến 30 mã người dùng), ứng dụng, SMS / Call (lên đến 10 người dùng điện thoại), lịch tự động (lên đến 16 lịch trình tự động).

Ngoài ra còn có chức năng  nhà thông minh: chủ người dùng có thể theo dõi và kiểm soát nhiệt độ, tiêu thụ năng lượng, chuyển đổi các thiết bị điện từ xa thông qua smartphone.

  • Báo động xâm nhập
  • Kiểm soát nhiệt độ
  • Chuyển đổi từ xa các thiết bị điện
  • Nghe bí mật
  • Thông báo trạng thái khu vực được bảo vệ
  • Two-way intercom device via GSM network

(*) Sản phẩm bỏ mẫu, số lượng còn ít, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng

SKU: ESIM364 Tags: ,