Tag Archives: camera

Sau khi lắp đặt hoàn tất hệ thống báo động, Chị Tr. (chủ nhà) rất hài lòng về hệ thống an ninh báo động ELDES do đại lí DanTinJSC lắp đặt. Sau một thời gian ngắn sử dụng chị đã yêu cầu lắp đặt thêm hệ thống camera sử dụng để quan sát.
Bài viết này sẽ gởi đến một cái nhìn khái quát về CCTV và một số lợi ích của nó. Đồng thời bài viết cũng mô tả chi tiết những đặc tính cơ bản của hệ thống CCTV, và phác thảo những yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu.