Tag Archives: gói 1

Đã qua rồi cái thời nhà giàu, biệt thự, xe hơi mới cần lo lắng phòng chống trộm cướp. Ngày nay trộm cướp ngày càng nguy hiểm hơn rất nhiều: liều mạng hơn, trộm có kế hoạch, trộm theo băng nhóm. Những đối tượng vô tầm ngắm của cũng được quan sát và theo dõi […]