Tag Archives: hệ thống báo động cơ bản

Đã qua rồi cái thời nhà giàu, biệt thự, xe hơi mới cần lo lắng phòng chống trộm cướp. Ngày nay trộm cướp ngày càng nguy hiểm hơn rất nhiều: liều mạng hơn, trộm có kế hoạch, trộm theo băng nhóm. Những đối tượng vô tầm ngắm của cũng được quan sát và theo dõi […]