5271171D-BCC0-4BFE-94FC-B622FE349B66 | HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY ELDES: NHỎ GỌN – TIỆN DỤNG – HIỆN ĐẠI