706DE436-070D-4609-B443-3C8B32C119ED | HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY ELDES: NHỎ GỌN – TIỆN DỤNG – HIỆN ĐẠI