ELAN3-ALARM

Giao thức Ethernet

TÍNH NĂNG CHÍNH

  • Hỗ trợ kết nối Ethernet: 10/100 Mbit
  • Cấu hình tự động
  • Cho phép truy cập Internet trên ESIM364 / ET082 qua giao thức Ethernet
SKU: ELAN3-ALARM Tag: